BOOK1 Design Hostel
Grunddata
CVR-nr:
40255044
Fagsystemnøgle:
914ec387-178b-45a0-b5c7-3134e9dbb376
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Møllevejen 3A
8000 Århus C
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Sankt Peders Stræde 30C
1453 København K
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status