Grunddata
CVR-nr:
12822405
Fagsystemnøgle:
78500000001117
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gudnæsstrandvej 17
7755 Bedsted Thy
Matrikel:
1m - Villerslev By, Villerslev
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MAXIMUS A/S
Adresse:
Nordre Strandvej 66
7730 Hanstholm
Telefon:
97946111
Email:
admin@sashimiroyal.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 201. Saltvandsdambrug, bortset fra fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
22-12-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 22-12-2016 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 19-03-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status