Limfjords Danske Rodfrugter
Grunddata
CVR-nr:
21540935
Fagsystemnøgle:
f6422d1d-44b3-45e3-99eb-bab55fd64384
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Landkærsvej 4
9280 Storvorde
Matrikel:
40aa - Sejlflod By, Sejlflod
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Limfjords danske rodfrugter v/Niels Ege Nielsen
Adresse:
Gadekærsvej 33
9280 Storvorde
Telefon:
22511532
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
11900
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status