I/S Reno-Nord, Energianlægget Aalborg
Grunddata
CVR-nr:
46076753
P-nr:
1003387659
Fagsystemnøgle:
8e233698-9679-4909-b8b5-29f86df9f4a6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
4cg - Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
I/S RENO-NORD
Adresse:
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst
Telefon:
98156566
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
5.2.b) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.  
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382120
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-12-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 29-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-11-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-06-2016 Andre forhold Vis
Indskærpelse 15-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-06-2016 Andre forhold Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-01-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-06-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 08-05-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-05-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 08-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 10-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-05-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 07-01-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 24-04-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 27-06-2016 Andre forhold Vis
Indskærpelse 29-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-04-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 15-06-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 15-06-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 21-04-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 22-04-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 22-04-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 13-09-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 13-09-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 18-03-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt 24-02-2016 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 05-01-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 15-01-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse 06-01-2014 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til omlastning og melleoplag af kildesorteret papir og pap og forlængelse af vilkår i godkendelse af 18. marts 2016 til oplag af flyveaske 01-06-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse for I/S Reno-Nord Energianlæg Aalborg vedr. forbrænding af metalimprægneret træ 13-10-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 01-03-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til et behandle en ny type affald og til at øge det udendørs oplag. 18-05-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis