DLG Hvidbjerg
Grunddata
CVR-nr:
24246930
P-nr:
1010291972
Fagsystemnøgle:
00eecbf3-b97c-4a71-a2e0-623987523d7b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industrivej 1
7790 Thyholm
Matrikel:
17av - Hvidbjerg By, Hvidbjerg
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.
Adresse:
Ballesvej 2
7000 Fredericia
Telefon:
33683000
Email:
info@dlg.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
109100
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 20-06-2017 Vis
Industrivej 1, 7790 Thyholm - § 42 - Tilsyn 20.06.2017 Fysisk tilsyn 20-06-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 20-06-2017 Meddelt Vis