Per Kragh Barup
Grunddata
CVR-nr:
28653247
CHR-nr:
39519
Fagsystemnøgle:
76500000000087
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Højstrupvej 19
7741 Frøstrup
Matrikel:
4a - Højstrup By, Tømmerby
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Per Barup
Adresse:
Højstrupvej 19
7741 Frøstrup
Telefon:
20105075
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Myndigheden har fastsat emisssionsgrænseværdier, der er lempeligere end dem, som følger af BAT-konklusioner:
07-06-2018
Myndigheden har meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik:
07-06-2018
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
14-12-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2016 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 18-07-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
13-01-2017 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 13-01-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 12 Miljøgodkendelse - Malkekvægbrug 29-09-2010 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16 b miljøtilladelse, økologisk malkekvægbrug 07-06-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis