Erik Nørbjerg
Grunddata
CVR-nr:
28451474
CHR-nr:
63104
Fagsystemnøgle:
78500000000103
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Horsfeldvej 5
7755 Bedsted Thy
Matrikel:
5a - Horsfelt By, Bedsted
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Højbogård v/Gårdejer Erik Nørbjerg
Adresse:
Horsfeldvej 5
7755 Bedsted Thy
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
12-12-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2016 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 01-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
03-02-2017 00:00:00, Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften 03-02-2017 Efterkommet Vis
03-02-2017 00:00:00, Indskærpelse, Husdyrgødning, regler for udbringning 03-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 17-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 17-10-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 12 Miljøgodkendelse - Malkekvægbrug 13-10-2010 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16 b miljøtilladelse, malkekvæg 19-12-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis