HEJ Fuel A/S (tidligere Nyscan)
Grunddata
CVR-nr:
37368547
Fagsystemnøgle:
d9bb0602-d801-4404-a1e2-0998492c3ae7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Centervej 4
4600 Køge
Matrikel:
60 - Ølby By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HEJ Fuel A/S
Adresse:
Centervej 4
4600 Køge
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 05-05-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 01-07-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 15-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 07-06-2021 Meddelt Vis