ED & F MAN TERMINALS Denmark ApS
Grunddata
CVR-nr:
24214567
P-nr:
1006414747
Fagsystemnøgle:
862f6eed-633f-449c-aa5d-c0d9bcf55191
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vagervej 2
6700 Esbjerg
Matrikel:
1351a - Esbjerg Bygrunde
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Biaktiviteter:
Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
462100
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn 2017 - ED & F Man TERMINALS Denmark ApS, Vagervej 2-8, 6700 Esbjerg Fysisk tilsyn 09-03-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-03-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af tanke til fiskeolie 29-01-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis