Grunddata
CVR-nr:
20885858
P-nr:
1001528941
CHR-nr:
46278
Fagsystemnøgle:
af2d9d1b-a7f9-430d-a4a0-7b057126e970
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lykkesgårdsvej 16
6740 Bramming
Matrikel:
1d - Lykkesgård, Vejrup
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-11-2017 Vis
Aktivt tilsyn §9, opfølgning Administrativt tilsyn 08-03-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 18-12-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Dispensation fra afstandskrav i husdyrbrugsloven 08-03-2018 Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. Meddelt Vis
Dispensation fra afstandskrav i husdyrbrugsloven 08-03-2018 Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. Meddelt Vis