Grunddata
CVR-nr:
35489266
P-nr:
1018967657
CHR-nr:
56399
Fagsystemnøgle:
4c18f2eb-35cc-43c4-98d6-02c3dc4cc078
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Falsigvej 2
7500 Holstebro
Matrikel:
4a - Navr By, Navr
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Landbrug, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 26-10-2017 Vis
Landbrug, basistilsyn Fysisk tilsyn 16-07-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - kontrol med gyllebeholdere og flydelag Fysisk tilsyn 16-11-2021 Vis
Relaterettilsyn - opfølgnign på tilsyn (anmodning om beholdekontrol Administrativt tilsyn 15-12-2021 Vis
Prioriteret tilsyn - opfolgning på beholderkontrol Administrativt tilsyn 19-07-2022 Vis
Prioriteret tilsyn - opfølgning på beholderkontroller Administrativt tilsyn 22-06-2022 Vis
Relaterettilsyn - opfølgning på beholderkontrol Administrativt tilsyn 07-10-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 29-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-07-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 28-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-07-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 28-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-07-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 28-07-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 16-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-07-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 16-07-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse - manglende beholderkontrol 19-11-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse - alarmsystem på gyllebeholder på 800 m3 05-10-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse - overdækning af fortank 05-10-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16a miljøgodkendelse af svinebruget Overlund I/S Falsigvej 2, 7500 Holstebro 19-03-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 16a miljøgodkendelse af svinebruget Overlund IS Falsigvej 2, 7500 Holstebro 19-03-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 12 MILJØGODKENDELSE af kvæg- og svinebruget Overlund beliggende Falsigvej 2, 7500 Holstebro 23-12-2009 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Afgørelse om bortfald af revurderingskrav for miljøgodkendelse - Der indsendes ansøgning om § 16a 09-01-2018 Revurdering Meddelt Vis