KF Jern og Metal Århus ApS
Grunddata
CVR-nr:
12897790
P-nr:
1000464360
Fagsystemnøgle:
806307bf-8f91-4d85-8ed6-ba98066c1eb2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vestermøllevej 5
8380 Trige
Matrikel:
9k - Trige By, Trige
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 07-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 09-10-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-09-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-09-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 08-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status