Stald Vestervang - Ulla Høholt Jensen
Grunddata
CVR-nr:
39520915
Fagsystemnøgle:
9958267a-446f-41c6-ad3f-59a66b0783d9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skovhedevej 22
9800 Hjørring
Matrikel:
2i - Sønderskov By, Astrup
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Stald Vestervang
Adresse:
Skovhedevej 22
9800 Hjørring
Email:
staldhoe@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 13-06-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 11-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 18-11-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Skovhedevej 22, Hjørring - Tilladelse vedr. husdyrbrug (§16b uden BAT) 13-06-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Skovhedevej 22, Hjørring - Tilladelse vedr. husdyrbrug (§16b uden BAT) 13-06-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis