Henrik Bojer Thomsen
Grunddata
CVR-nr:
16465240
Fagsystemnøgle:
78700000005504
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Beerstedvej 9
7752 Snedsted
Matrikel:
12c - Sdr. Skjoldborg By, Skjoldborg
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HENRIK BOJER THOMSEN
Adresse:
Beerstedvej 7
7752 Snedsted
Telefon:
30978636
Email:
henrikbthomsen@hotmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
31-05-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 31-05-2016 Vis
06-12-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 06-12-2016 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 18-05-2018 Vis
Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 07-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
En indskærpelse fra tidligere tilsyn er ikke efterlevet. 31-05-2016 Meddelt Vis
Indskærpelse 13-07-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 13-07-2018 Meddelt Vis