Havbundssedimentdepot Nordre Dækværk
Grunddata
CVR-nr:
26404983
P-nr:
1003348323
Fagsystemnøgle:
538e849a-832d-4d48-9ab1-21d44d3669b7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kulgade 6
7600 Struer
Matrikel:
202a - Struer
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
522210
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 03-03-2021 Meddelt Vis