Støjvoldanlæg - Veje & Trafik
Grunddata
CVR-nr:
29189668
Fagsystemnøgle:
7f32ac2b-92c6-4cea-a513-58b2274fe2e5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
9at - Romalt By, Kristrup
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Randers Kommune
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 25-03-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis