Grunddata
CVR-nr:
13507406
P-nr:
1014228558
Fagsystemnøgle:
92d34dcb-129a-42cc-8df8-88098b0d2a45
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tangmosevej 104B
4600 Køge
Matrikel:
11vm - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-12-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-07-2020 Vis
Kampagne 1 2020: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 01-09-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-01-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Reviderede støjvilkår 25-03-2009 Revurdering Meddelt Vis