Miljøcenter Hasselø
Grunddata
CVR-nr:
78951818
P-nr:
1003435947
Fagsystemnøgle:
bd8361bc-8207-41fe-a4ad-c0ab224c244f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gedser Landevej 22T
4800 Nykøbing F
Matrikel:
1s - Hasselø Inddæmning, Væggerløse
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382120
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-12-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 16-05-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-08-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-09-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-05-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 13-12-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-12-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-11-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 05-05-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 17-02-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
etablering af jordhotel 15-03-2006 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
kompåosteringsanlæg 05-05-1999 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
mellemoplag til brændbart affald 28-03-2011 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
revurdering 01-12-2006 Revurdering Meddelt Vis
Flytning af oplags- og neddelingsplads 01-08-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Karteringsplads 18-09-2008 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Omklassificering af enhed 21-05-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Oplag af brændbart affald 17-02-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Vandholdigt slam 29-05-2013 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Bioaske 08-02-2012 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 08-12-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tilladelse til sortering og oplagring 18-09-2013 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. ændring af vilkår til maximal årlig tilkørsel samt mængde af oplag vedr. oplag og neddeling af imprægneret træ til forbrænding 05-01-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse øget oplag og neddeling af imprægneret træ på Miljøcenter Hasselø 09-05-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 21-06-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis