Højen Nedbrydning ApS
Grunddata
CVR-nr:
37507237
P-nr:
1021215259
Fagsystemnøgle:
dc83a807-ae91-4705-8f44-f65caa6b0780
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
42a - Højen By, Højen
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
431100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret Fysisk tilsyn 10-11-2016 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 29-06-2017 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 07-09-2018 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 18-10-2018 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 20-03-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 04-03-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 09-04-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 03-04-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 12-04-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 20-05-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 02-05-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 28-05-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 24-06-2019 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 16-01-2019 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 26-08-2021 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 12-01-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 19-11-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 24-02-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 02-05-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 08-04-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 14-09-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 04-07-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 15-12-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 01-03-2023 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 30-09-2022 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 01-06-2023 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 28-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 24-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 24-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 24-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Meddelt Vis
Forbud 22-03-2019 Meddelt Vis
Påbud 22-03-2019 Meddelt Vis
Påbud 13-06-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 05-12-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 10-05-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-05-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-05-2022 Meddelt Vis