Bendsvej Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189986
Fagsystemnøgle:
63b0dd7c-49b6-488b-a59d-daf24a7192ec
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bendsvej 14
8950 Ørsted
Matrikel:
25a - Hevring By, Ørsted
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Norddjurs kommune
Adresse:
Torvet 3
8500 Grenaa
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 04-12-2017 Efterkommet Vis