Jes Grønbech Jessen
Grunddata
CVR-nr:
60041415
Fagsystemnøgle:
de0e745e-0fff-4760-bd9f-6d88dc953bfb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
V Hassingvej 2
9320 Hjallerup
Matrikel:
54t - Hjallerup Fjerding, Hjallerup
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
JES GRØNBECH JESSEN
Adresse:
V Hassingvej 5
9320 Hjallerup
Telefon:
98281481
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-10-2018 Vis
Tilsyn - klage Administrativt tilsyn 14-08-2019 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 07-12-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 07-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 04-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse - sløjfning af olietank fra 1987 07-12-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse om korrekt sortering og bortskaffelse af farligt affald 07-12-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse - faste overdækning på gyllebehodler skal være lukket, når der ikke foregår arbejde 07-12-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse til griseproduktion 25-01-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis