SKJERN PAPER A/S
Grunddata
CVR-nr:
83031212
P-nr:
1003207862
Fagsystemnøgle:
e437d8a6-ec63-4e3e-a779-dde67421d8bf
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Birkvej 14
6900 Skjern
Matrikel:
3al - V. Birk, Skjern Jorder
Kommune:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.1.b) Fremstilling i industrianlæg af papir eller pap, hvor produktionskapaciteten er større end 20 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
171200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 22-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-12-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 26-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 27-10-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 08-07-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
miljøgodkendelse vedr. udskiftning/ombygning af eksisterende papirmaskine 19-12-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til forsøg med medforbrænding af eget affald på virksomhedens flisfyrede kedel 05-07-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis