Esbjerg Kommune, Vej & Park
Grunddata
CVR-nr:
29189803
Fagsystemnøgle:
6feeb2df-673a-4b1a-b9cb-68ed5bfb9137
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mådevej 115
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
6h - Måde, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Esbjerg kommune
Adresse:
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-09-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-02-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-05-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status