Allan Mortensen
Grunddata
CVR-nr:
16018600
P-nr:
1001019273
CHR-nr:
99631
Fagsystemnøgle:
f194ef8f-6f0c-4b53-90fb-6f8ba1666c54
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gedser Landevej 43
4873 Væggerløse
Matrikel:
4a - Højet By, Væggerløse
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 11-09-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 15-01-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 19-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 15-03-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16b - miljøtilladelse 13-04-2021 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Dispensation for afstand fra stald til naboskel 06-03-2023 Afgørelse om dispensation, skærpelse/ supplering af krav mv. Endelig administrativ afgørelse Vis