Landbrug v/Jørgen Pilgaard
Grunddata
CVR-nr:
62233818
CHR-nr:
36713
Fagsystemnøgle:
9552f203-a907-47b4-a540-2b963c6d5df8
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stagstedhedevej 4
9352 Dybvad
Matrikel:
38d - Den sydøstlige Del, Skæve
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Landbrug v/Jørgen Pilgaard
Adresse:
Ørtoftvej 178
9300 Sæby
Telefon:
98469016
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Frederikshavn Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Pririteret tilsyn Fysisk tilsyn 11-11-2016 Vis
Tilsynsrapport Fysisk tilsyn 15-10-2014 Vis
Tilsynsrapport Fysisk tilsyn 15-12-2015 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 01-03-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse efter husdyrbrugloven 16-11-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis