Fjernvarme Fyn Produktion A/S
Grunddata
CVR-nr:
36474718
P-nr:
1020396403
Fagsystemnøgle:
e739b63f-f3dd-4dbc-9ada-bfb84403724d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnegade 120
5000 Odense C
Matrikel:
21b - Bågø Strand, Odense Jorder
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.a Forbrænding af kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-10-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-10-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 01-03-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 08-10-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-01-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 13-06-2016 Meddelt Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 26-07-2016 Meddelt Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 29-07-2016 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af vilkårsændringer ved påbud 24-08-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af vilkårsændringer ved påbud 26-07-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 17-12-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 29-05-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 28-05-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 01-05-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 06-01-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 23-10-2013 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 11-06-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Fjernvarme Fyn Produktion - Ikke teknisk resumé 18-03-2020 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til cirkulering af kølevand under drift af Fjernvarme Fyn Blok 7 i modtryk 16-03-2021 Miljøgodkendelse Påklaget Vis
Miljøgodkendelse til etablering af to varmepumper i en tilbygning til blok 8 21-12-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
MIljøgodkendelse - Ombygning til og brug af træflis som tilsatsfyrring til halm på blok 8 11-09-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af 5 varmepumper i blok 3 21-10-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 24-04-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Fynsværket Blok 7 Kedel 875 MW Vis
Fynsværket Blok 8 Kedel 117,5 MW Vis