Sdr. Nordentoft ApS
Grunddata
CVR-nr:
27647707
P-nr:
1010458923
Fagsystemnøgle:
313a8469-29fa-497f-aba2-29a93d928e35
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Næstrupvej 58
7700 Thisted
Matrikel:
1a - Nordentoft Gde., Sjørring
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
14300
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 12-12-2017 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 19-01-2018 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 12-07-2018 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 04-03-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 12-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 04-03-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse til udvidelse af hestehold efter husdyrbruglovens § 10 23-02-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Miljøtilladelse efter husdyrlovens §16b af Løgstørvej 135, 9240 Nibe 22-10-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis