Lager til affald - HedeDanmark
Grunddata
CVR-nr:
27623549
Fagsystemnøgle:
a10bb1d8-2c68-4e39-8ecb-a7fd0ac41fb0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Trydenvej 13
5463 Harndrup
Matrikel:
2a - Hønneruplund, Gelsted
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HEDEDANMARK A/S
Adresse:
Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon:
87281000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 21-09-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2019 Vis
Tilsyn efter § 9 Administrativt tilsyn 05-02-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 19-05-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status