Vroue Toftgaard Landbrug I/S
Grunddata
CVR-nr:
42884642
P-nr:
1027791014
CHR-nr:
42160
Fagsystemnøgle:
76300000000137
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Møllevej 7
7800 Skive
Matrikel:
2a - V. Børsting By, Vroue
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
09-06-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 09-06-2016 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 10-08-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 26-10-2023 Vis
Relateret tilsyn Administrativt tilsyn 30-05-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
09-03-2021 00:00:00, Anmeldelse husdyr, Driftsbygninger 09-03-2021 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 14-12-2017 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 13-07-2016 Husdyrgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 2 slagtesvin > 2.000 stipladser 27-11-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse 19-05-2021 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis