Kollund deponi
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1022452521
Fagsystemnøgle:
4cdb6e78-e07e-4895-b07f-d97ea86a610d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Dubjergvej 5A
6340 Kruså
Matrikel:
983 - Kollund, Bov
Kommune:
Aabenraa Kommune
Vanddistrikt:
DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 25-09-2014 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 29-11-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-12-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-09-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 22-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-03-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering 07-07-2010 Revurdering Meddelt Vis