Grunddata
CVR-nr:
36295740
Fagsystemnøgle:
3673f8ee-831b-4f6f-adfb-f45e9060d439
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Åholmvej 19
9740 Jerslev J.
Matrikel:
8e - Jerslev By, Jerslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Bastkær mulitservice
Adresse:
Åholmvej 19
9740 Jerslev J
Telefon:
50997635
Email:
bast@jubii.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 25-05-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 09-07-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 25-10-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 22-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 09-07-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 25-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelser 25-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse Etablere afløb eller pumpesump i dybstrøelsesstald 22-09-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§10 miljøtilladelse til kalveproduktion til Åholmvej 19, 9740 Jerslev J 22-03-2017 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§16b miljøtilladelse til produktionsareal på Åholmvej 19, 9740 Jerslev J 16-10-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis