Aalborg Portland A/S
Grunddata
CVR-nr:
36428112
P-nr:
1019874563
Fagsystemnøgle:
a08aa0b9-41a8-4eba-9df9-fe5c1cce06e9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
1a - Rørdal, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
3.1.a) Fremstilling af cementklinker i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
5.2.c) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
5.2.b) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
C 201. Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
235100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsynsrapport til offentliggørelse Fysisk tilsyn 07-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-06-2016 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 03-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-11-2017 Vis
Tilsyn, godkendelse og revurdering Fysisk tilsyn 14-06-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-08-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-04-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-06-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 10-04-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 10-04-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 26-10-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-12-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 03-05-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-01-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 02-07-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-07-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-07-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 31-12-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-12-2018 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 10-10-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 21-06-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 18-12-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 16-07-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 15-04-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 21-01-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af vilkårsændringer i revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017 16-08-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af deponeringsanlægget ”Støvsøen" til bortgravning af 100.000 tons affald 02-10-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. anvendelse af restprodukt fra cementproduktionen, microfiller til efterbehandling af Rørdal Kridtgrav (Nyttiggørelsesanlæg 3, NGA3) 06-06-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 10-03-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af hjulvaskeanlæg 27-07-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. ændrede emissionsgrænser for CO på kulmølle 4, 5 og 7 27-09-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 07-06-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Vilkårsændring af øget emissionsgrænse for CO fra ovn 87 27-11-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udvidelse af oplagskapacitet for SRF-affald og oxiton 13-05-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis