Maabjerg Energy Center - BioGas A/S
Grunddata
CVR-nr:
32266266
P-nr:
1015335021
Fagsystemnøgle:
0b3aa85d-c996-42b2-942a-1f728b944f9d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Energivej 13
7500 Holstebro
Matrikel:
6t - Måbjerg, Holstebro Jorder
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, hvorunder aktiviteten i) Biologisk behandling finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
352100
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 11-12-2018 Vis
Virksomhed, risikotilsyn Fysisk tilsyn 14-05-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, virksomhed Fysisk tilsyn 17-12-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 15-11-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 19-12-2022 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 11-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-12-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse etablering af RO anlæg - 21-05-2012 21-05-2012 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelse og ajourføring af sikkerhedsdokument 26-08-2022 Revurdering Meddelt Vis
MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE EFTER RISIKOBEKENDTGØRELSEN AF MAABJERG BIOENERGI 22-09-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til MGK Accept af sikkerhedsniveau_11-07-2017 11-07-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2017 14-02-2019 Vis