Gram Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
35391746
Fagsystemnøgle:
5c3e0190-7598-4533-9461-fd5da3ff7b5b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Slotsvej 63c
6510 Gram
Matrikel:
1 - Gram Ejerlav, Gram
Kommune:
Haderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
PROVAS HOLDING A/S
Adresse:
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status