(Vedr. Sønderødvej 14)
Grunddata
CVR-nr:
13776091
CHR-nr:
77976
Fagsystemnøgle:
31900333002802
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sønderødvej 8
4291 Ruds Vedby
Matrikel:
16 - Sønderød By, Reerslev
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HENRIK SKOV SØRENSEN
Adresse:
Sønderødvej 8
4291 Ruds Vedby
Telefon:
58250118
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
15-03-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 15-03-2018 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 03-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
29-06-2020 00:00:00, Tillad. husdyr §16b amm 750 til 3.500 kg/år 29-06-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis