Grunddata
CVR-nr:
35824855
Fagsystemnøgle:
cbd7b2cf-970a-4acf-b244-feb58891fc83
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bøgeagervej 141
7100 Vejle
Matrikel:
7i - Hover By, Hover
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Bøgeagervej 141
7100 Vejle
Telefon:
23203599
Email:
Finngts@outlook.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Administrativt tilsyn 22-12-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 27-05-2020 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 17-12-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 29-05-2020 Efterkommet Vis