H.J.Hansen, Odense Havneterminal (Lindøterminalen)
Grunddata
CVR-nr:
24336212
P-nr:
1015129448
Fagsystemnøgle:
3d555899-5eab-457b-b107-42790275eab7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnevejen 89B
5330 Munkebo
Matrikel:
10a - Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo
Kommune:
Kerteminde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Kerteminde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn Prioriteret, Anmeldt Fysisk tilsyn 10-10-2016 Vis
Tilsyn Basis, Anmeldt Fysisk tilsyn 04-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 06-10-2020 Efterkommet Vis