Lars Holm Thomsen
Grunddata
CVR-nr:
10010942
CHR-nr:
67531
Fagsystemnøgle:
b809aadf-0014-4491-826e-197443a8944d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Starbakvej 35
9900 Frederikshavn
Matrikel:
13a - Den østlige Del, Åsted
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
LARS HOLM THOMSEN
Adresse:
Starbakvej 35
9900 Frederikshavn
Telefon:
98484050
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Frederikshavn Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 09-06-2016 Vis
Tilsynsrapport Fysisk tilsyn 09-06-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse efter husdyrgodkendelsesloven 07-06-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Tilladelse efter husdyrbrugloven 09-01-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis