P. OLESEN OG SØNNER A/S
Grunddata
CVR-nr:
14345140
P-nr:
1002956076
Fagsystemnøgle:
bbc4852f-db66-47d7-86cb-0fa0769471b6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industriområdet 25
8732 Hovedgård
Matrikel:
10h - Ørridslev By, Ørridslev
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
431100
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 05-10-2016 Vis
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 23-03-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 08-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 06-12-2018 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 05-12-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 29-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 18-10-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 18-10-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 18-10-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelser 15-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 15-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 18-10-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Midlertidigt ændring af vilkår om have-parkaffald 28-02-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Midlertidigt ændring af vilkår om have-parkaffald 28-02-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis