Danish Crown A/S, Blans
Grunddata
CVR-nr:
26121264
P-nr:
1016497165
Fagsystemnøgle:
b265d25d-e2d6-441e-8e2e-f99559e9ed82
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Langbro 7
6400 Sønderborg
Matrikel:
456 - Blans, Ullerup
Kommune:
Sønderborg Kommune
Vanddistrikt:
DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.a) Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
6.4.b.i.2. Fremstilling af levnedsmidler eller foder på andre typer virksomheder. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
101110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-05-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 18-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2020 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 29-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 16-03-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 19-12-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 10-04-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. Etablering af røgeri og udvidelse af salteri 20-03-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til ændring af ventilationsanlæg på slagtegang 08-01-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering, godkendelse og tilladelse til udledning af spildevand 15-01-2020 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til ekstraordinær drift af slagteriet på 9 ekstra lørdage årligt i 2020 og 2021 14-05-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til ændring af virksomhedens anlæg til regnvandshåndtering 26-02-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis