Horsens Vand A/S - Slamlager
Grunddata
CVR-nr:
32560156
Fagsystemnøgle:
89ba279c-5c1f-424d-85b9-1da71fe1bb87
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Åvej 37B
8740 Brædstrup
Matrikel:
1f - Over Åstrup By, Føvling
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HORSENS VAND A/S
Adresse:
Alrøvej 11
8700 Horsens
Telefon:
76268700
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 23-08-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL § 72 28-02-2017 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse til anlæg til midlertidig oplagring af spildevandsslam 10-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Screeningsafgørelse 10-09-2020 VVM-Afgørelse Meddelt Vis