Havbundssedimentdepot - Horsens Havn
Grunddata
CVR-nr:
34566801
P-nr:
1017911070
Fagsystemnøgle:
755712c7-c3d6-4fa6-b557-a9b75f287ae5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ove Jensens Alle 35
8700 Horsens
Matrikel:
1127 - Horsens Bygrunde
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
522210
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 29-05-2015 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 29-03-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 10-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 26-01-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-08-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 29-03-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-08-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-08-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-12-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 26-02-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - etablering af midlertidig overhøjde for havbundssedimentdepotet, etape 2. 29-05-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis