Stena Recycling A/S - Roskilde
Grunddata
CVR-nr:
24208362
P-nr:
1003069777
Fagsystemnøgle:
ed5ae24d-6074-45e9-86ec-4635d39bc78b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Navervej 19
4000 Roskilde
Matrikel:
22k - Vindinge Lillevang, Vindinge
Kommune:
Roskilde Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.iv) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-12-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-12-2017 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 15-06-2018 Vis
Tilsyn, godkendelse og revurdering Administrativt tilsyn 11-02-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-10-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 24-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 07-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-04-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 31-07-2014 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 08-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revudering og miljøgodkendelse 10-12-2015 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af to metalsorteringsanlæg på anlægget i Roskilde 21-09-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis