Gert Svith Nedbrydning ApS
Grunddata
CVR-nr:
10809940
Fagsystemnøgle:
9dd82c1b-04e5-4ef0-960e-e0d18876f93f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Rugvænget 37
8500 Grenaa
Matrikel:
1ob - Hessel Hgd., Ålsø
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GERT SVITHS NEDBRYDNINGSFIRMA ApS
Adresse:
Rugvænget 38
8500 Grenaa
Telefon:
86320200
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Norddjurs Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 10-08-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-10-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-03-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-09-2016 Meddelt Vis