Ulstrupgaard Breeding A/S - slagger
Grunddata
CVR-nr:
37536911
Fagsystemnøgle:
98abfeb7-789e-4cad-b9f0-f52ec1aebc99
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1 - Vinderup By, Sandby
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Åbakken Landbrug P/S
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 21-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Udlægning af affaldsforbrændingsslagger under befæstet køreareal på Vinderuphøjvej 1, 4171 Glumsø 21-06-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis