Jerngården Holstebro
Grunddata
CVR-nr:
36032979
P-nr:
1019527855
Fagsystemnøgle:
b38753b6-415c-4ea8-8221-7281873eb254
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sønderlundvej 8
7500 Holstebro
Matrikel:
9r - Måbjerg, Holstebro Jorder
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 21-12-2016 Vis
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 28-09-2018 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-08-2019 Vis
Basistilsyn, Virksomhed Fysisk tilsyn 14-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 29-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 27-08-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 29-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-09-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse og Screeningsafgørelse af Jern- og produkthandel 30-04-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til Miljøgodkendelse 14-02-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis