Grunddata
CVR-nr:
12143370
P-nr:
1019426129
Fagsystemnøgle:
6fa3b14c-77c8-4216-b18c-5d6b5d7853ea
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnevejen 150
5330 Munkebo
Matrikel:
10a - Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo
Kommune:
Kerteminde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Kerteminde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn Basis, Anmeldt Fysisk tilsyn 14-11-2018 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 27-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsgodkendelse til udendørs læsning af løst forbrændingsegnet affald (RDF) 17-03-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse Gemidan A/S - tillæg 01-04-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis