Ørnestenen Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189129
Fagsystemnøgle:
dd9620b8-9b13-43f2-bd99-a50a69d73fcf
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Marbækvej 54
3600 Frederikssund
Matrikel:
4o - Oppe Sundby By, Oppe Sundby
Kommune:
Frederikssund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Frederikssund kommune
Adresse:
Torvet 2
3600 Frederikssund
Telefon:
47351000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
841100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 22-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-04-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-06-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-06-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 28-06-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status