Sano Middelfart
Grunddata
CVR-nr:
42061611
Fagsystemnøgle:
e07293f0-0488-49f7-b381-1829aff3a149
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Adlerhusvej 28
5500 Middelfart
Matrikel:
31a - Middelfart Markjorder
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Gigtforeningen
Adresse:
Gentoftegade 118
2820 Gentofte
Telefon:
39778000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 01-03-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 15-01-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 06-01-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status