Stald Toftegård v/Henrik Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
86686112
P-nr:
1002753758
CHR-nr:
33245
Fagsystemnøgle:
b50d472e-fd5d-4e96-b33c-b8958114a0df
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skivervej 106
9310 Vodskov
Matrikel:
19h - V. Hassing By, V. Hassing
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 26-02-2019 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 18-07-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 27-05-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 26-02-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-02-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-02-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse Skivervej 106, 9310 Vodskov 12-12-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis